ÖNCELİKLİ

PROJELERİMİZ

ÖNGÖRDÜĞÜMÜZ PROJELER

YENİ NESİL TÜRSAB HAREKETİ olarak, ülkemizin turizmde atıl kalmış potansiyelini değerlendirecek ve ekonomiye girdi sağlayacak bazı projelerimiz; 

TÜRSAB Üniversitesi
 
Yıllar önce TÜRSAB’ın kıt kaynakları ile yapılmış ve günümüzde atıl kalmış  önemli bir yatırımı (KOMER) canlandırıp faydalı hale getirmek, turizm sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve turizm sektörünün sorunlarına teknolojik, bilimsel ve analitik yaklaşımla çözümler üretmek üzere TÜRSAB ÜNİVERSİTESİ’ni kuracağız.
Sağlık Turizmi
 
Türkiye’nin yükselen yıldızı SAĞLIK TURİZMİ’nde, aracı kurum olarak seyahat acentalarımızın daha etkin hale getirilmesi amacıyla SAĞLIK TURİZMİ FUARI düzenleyeceğiz. Sağlık turizmi paydaşlarının (Hastaneler, acentalar, doktorlar, sigorta firmaları vb) bir araya getirilmesini sağlayarak yurtdışında ve yurt içinde B2B görüşmeler ve workshoplar organize edeceğiz.
Eğitim Turizmi
 
EĞİTİM TURİZMİ’nin seyahat acentaları aracılığıyla yapılması için EĞİTİM TURİZMİ FUARI yapacağız ve gerekli yasal çalışmalarımız ile pazar yapılanmasında etkin rol alacağız. Eğitim turizmi paydaşlarının (Üniversiteler, dil okulları, acentalar vb) bir araya getirilmesini sağlayarak yurtdışında ve yurt içinde B2B görüşmeler ve workshoplar organize edeceğiz.
Sinema Turizmi
 
Ülkemizin doğal ve kültürel zenginliklerinin değerlendirilmesine hizmet edecek SİNEMA TURİZMİ’nin geliştirilmesinde aktif rol alacağız. Türkiye’nin uluslararası film endüstrisi için bir cazibe merkezi olarak algılanmasını sağlayacağız.
Festival Turizmi
 
Turizmde destinasyonlar için oldukça önemli çekici ve cazibe unsurlarından biri olan yöresel kültür ve sanat etkinliklerini destekleyerek FESTİVALLER’lerle turizmi çeşitlendirecek, daha çok yerli ve yabancı turistin gelmesine, bu yolla turizmin geliştirilmesinde aktif rol oynayacağız.
Gastronomi Turizmi
 
Unesco’nun Gastronomi Şehirleri kriterlerine uygun olarak, ülkemizde Gastronomi Şehirlerinin sayılarının arttırılması (Gaziantep, Hatay, Afyon ve Kayseri) çalışmalarına BTK’lar aracılığıyla destek olacağız. Türkiye’nin bir gastronomi turizmi ülkesi olmasını sağlamak başlıca hedefimiz olacaktır.
GastroCity
 
Ayrıca dünya şehirleri içinde yeni trend olan GastroCity (Şehirde, dünya mutfaklarından çok sayıda örneklerin bulunması) markası adında yapılacak her türlü çalışmalarda başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kuruluşlarla işbirlikleri yapacağız. Yurtdışındaki marka olmuş restaurant ve şeflerimiz bir fırsat olarak değerlendirilecektir.
Gençlik Turizmi
 
Dünya Turizm Örgütü’nün verilerine göre son 10 yılda hızla gelişen ve yakın gelecekte toplam turizm hareketi içindeki payı %25 olması beklenen gençlik turizminin geliştirilmesi konusunda ilgili tüm sektör temsilcileriyle (Öğrenci yurtları, misafirhaneler, ulaştırma şirketleri, ikinci konutlar, milli parklar, yerel yönetimler) ortaklaşa çalışmalar yapacağız.
KONGRE VE TOPLANTI (M.I.C.E.) TURİZMİ
 
“Bileşik turizm ürünü” olarak kongre turizmini geliştirmek ve Türkiye’nin, dünya sıralamasındaki yerini üst sıralara taşımak için tüm paydaşların (Seyahat acentaları, otelciler, restaurantlar, taşıma firmaları, catering, kongre ve fuar merkezleri vb) desteği ile ortak çalışmalar yürütülecektir.
Umre’de Acentaların Avantajları

 

Suudi Arabistan 2030 vizyonu ve turizm vizesi
açılımını takip edip bu değişim sürecinde;
Umre turu organize eden seyahat acentalarımızın
sahip oldukları avantajları kaybetmemeleri
için sürece dahil olacağız.
Kamp ve Karavan Turizmi
 
Ülkemizde ciddi bir potansiyel oluşturan DOĞA / YAYLA / KARAVAN TURİZMİ’nin geliştirilmesi için aktif çalışmalar yapacağız. Yeni Karavan Parklarının açılmasını sağlayarak Karavan ve Milli parkların alternatif turizm merkezleri olarak turizme kazandırılması konusunda aktif rol oynayacağız.
Spor Turizmi
 
Ülkemizin doğal zenginliklerinin ve tesislerimizin 12 ay değerlendirilmesine hizmet edecek SPOR TURİZMİ’nin geliştirilmesinde aktif rol alacağız. Türkiye’nin spor turizmi için bir cazibe merkezi olarak algılanmasını sağlayacağız.
Yeni Destinasyonlar
 
Tur operatörleri ve havayolları ortaklığıyla gerçekleştirmeyi öngördüğümüz projelerle ülkemizde yeni destinasyonlar açılmasına destek olacağız; mevcut destinasyonlar için yeni pazar fırsatlarının yaratılması ve tüm yıla yayılması için projeler hazırlayacağız.
Erişilebilir Turizm
 
Engelliler başta olmak üzere herkes için ERİŞİLEBİLİR TURİZM kavramının yaygınlaştıracak, böylelikle atıl durumdaki turist potansiyelini turizme kazandıracağız.
Pozitif Ayrımcılık
 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında kadın meslektaşlarımıza POZİTİF AYRIMCILIK yaparak girişimlerini desteleyecek, ödüllendirme ve ihtiyaç duydukları işbirliği ve deneyim aktarımı ile güçlendirilmeleri yönünde çalışacağız.
Ev Turizmi
 
Dünyada hızla yaygınlaşan EV TURİZMİ’nin uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilmesi yönünde çalışacak, seyahat acentalarının öncülüğünde yürütülmesini sağlayacağız.