SORUNLAR VE

ÇÖZÜMLER

MEVCUT SORUNLARIMIZA ACİL ÇÖZÜM YAKLAŞIMIMIZ

TÜRSAB’ın mevcut yönetimi tarafından çözülemeyen, acentalarımız için ciddi bir külfet, zaman ve maddi kayıplara neden olan aşağıdaki sorunların çözülerek tamamen giderilmesi Yeni Nesil TÜRSAB Hareketi’nin öncelikli icraatları arasında olacak. 

Transfer ve Ulaşım Sorunları
 
Transfer ve ulaşım, D2 belgesi, yol izin belgesi, U-ETDS gibi sorunlarımızın en kısa zamanda acentalarımız lehine çözülmesi için mücadelemizi başlatacağız.
Rehberlik Sorunu
 
İç turizmde bölgesel rehber uygulamaları için Üniversiteler ve TUREB ile çalışmalar yapacağız.
Uçak Biletleri
 
 
Seyahat acentalarımız uçak bilet fiyatlarında haksız rekabetle karşı karşıya. Havayolları sistemlerindeki bilet fiyatlarıyla, acentaların bilet fiyatları ve servis bedelleri eşitlenmeli. Bu haksızlığın giderilmesi için Havayollarıyla koordineli çalışacağız.
C1 Vizesi
 
C1 vizesinin TÜRSAB üzerinden tekrar verilmesi için çalışarak, incoming yapan acentalara kolaylıklar sağlayacağız.
Seyahat Acentası Belgesi

 

Birçok turizm ülkesinde seyahat acentası sayısı azalırken bizde özellikle son 4 yılda 4500 yeni acenta açılarak tarihi zirvesine ulaşılmış ve 12 bin sınırı aşılmıştır.

Acenta sayısı artarken turizm pastası aynı oranda büyümemiş ve acenta başına düşen pay gerilemiştir. Bunun üstüne acentaların teknolojiye yenik düşmesi de eklenince sektör kepenk kapatma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.

Yasal düzenlemelerle, yeni acenta sayısında kısıtlamalara gidilerek mevcut acenta belge değerlerinin yükseltilmesi sağlanacaktır.

S1 Vizesi
 
Sağlık turizminde seyahat acentalarımızın daha etkin rol oynamaları için S1 vizelerinin TÜRSAB üzerinden verilmesi için çalışmalar yapacağız.
Atıl Durumdaki İştirakler
 
MICE sektörünün önemli merkezleri konumundaki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı ve Kuşadası Kongre Merkezi (KOMER)’nin aktif hale getirilmelerini sağlayacağız. 
Uluslararası kongrelerin Türkiye’ye getirilmesi için aktif rol oynayacağız.
 
1618 Sayılı Yasa
 
Seyahat acentalığı mesleğini ve hizmetlerini belirleyen 1618 sayılı yasamızın, tüm camiamızın görüşlerine başvurarak çağımıza uygun hale getirilmesi için çalışacağız.
Çifte Vergi
 
TGA ve Gelir İdaresi kaynaklı “çifte vergi” konularının çözüme kavuşması için mücadele edeceğiz.
Hac ve Umre
 
Hac ve umre ile ilgili seyahat acentalarına tanınan kontenjanlar ve yaşanan diğer sorunların çözümünde daha aktif rol oynayacağız.
 
 
İnanç Turizmi
 
Anadolu toprakları, tarihi boyunca 17 medeniyete ev sahipliği yaparken, Müslümanlık, Hıristiyanlık ve Musevilik gibi üç büyük dinin önemli merkezlerinden biridir. Farklı inançtaki insanların bu topraklarda hoşgörü ve anlayış içinde yaşaması Türkiye’nin İnanç turizminde önemini de artırmaktadır.

Türkiye, her yıl inanç turizmi için ülkemizi tercih eden milyonlarca insanı, ağırlama kapasitesine sahiptir.


Ülkemizin farklı yörelerinde, inanç turizmi için önem taşıyan yerleri kapsayan ve bölgeleri birbirine bağlayan “İnanç turizmi rotaları veya koridorları” oluşturulacaktır.
Hac’da Acentacılara Kolay Vize
 
Hac dönemlerinde seyahat acenta temsilcilerinin, görevli olarak kolay vize alması hususunda, Diyanet ve Suudi makamları ile özel kriterler getirilmesine çalışacağız.
Merkez ve Şube Aidatları
 
Acentalarımızın merkez ve şube aidatlarının kabul edilebilir, makul seviyelere çekilmesi için tüm taraflarla gerekli çalışmaları başlatacağız.
Plakalarda Dijitalleşme
 
TÜRSAB Araç Plakaları’nın eski model halinde verilmesine son verip, dijitalleşme çalışmalarımızla araçlara özel barkot sistemine geçmesini sağlayacağız.
Havalimanı Problemleri
 
Havalimanlarında ve ülke genelinde yaşanan araç ve rehberlerin bekleme/karşılama sorunlarını havalimanı yönetimleri ve ilgili kurumlarla uyumlu çalışmalar yaparak çözeceğiz.
Alan Başkanlığı
 
Kapadokya’da başlayıp hızla yayılması öngörülen Alan Başkanlığı bünyesindeki TÜRSAB’ın da söz sahibi olması, turizm paydaşlarımızın yaşadığı sorunların en kısa sürede çözülmesi ve cezai yaptırımların kaldırılması için gereken acil girişimleri başlatacağız.
Müze Biletleri
 
Müzelere giriş biletleri satışlarının TÜRSAB tarafından tekrardan organize edilmesi için girişimleri başlatacağız. Müze bilet fiyatlarının belirlenmesinde aktif rol oynayacağız.
Nitelikli Personel İhtiyacı
 
Turizmin her alanında ihtiyaç duyulan bilgi ve donanıma sahip nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere çağın koşullarına uygun, uluslararası standartlarda aranan eleman yetiştirilmesi önceliklerimizden biri olacaktır.
Kaçak(Kayıt Dışı) Turlar
 
Kaçak turları BTK’lar, Genel Merkez ve ilgili kurumlar ile koordinasyonlu etkin bir çalışma yaparak minimuma indireceğiz.